Sharepoint site

Procudo lyfter designen på eran Sharepoint site!

Även responsiva teman!

 

När Procudo bygger eller anpassar er SP site får ni:

- En ansvarstagande leverantör som kan rådge och vägleda er

- Integrerade äkta sharepointmoduler som ger er möjlighet att själva modifiera med bibehållen design och fungerande WCM

- Anpassning för er site oavsett om den är på egen server eller online (även för Sharepoint i O365)

- Ett ”responsivt” tema som fungerar både på stora skärmar och mobila enheter (ger endast en källa för er vid redigering)

- Följande av er grafiska profil eller framtagande av en ny

 

Procudo löser bygget och anpassningen av Sharepoint åt er. 

Kontakta Marcus Wisén för information.

Contact