Uppdrag

2012-2013 Försvarsmakten ”Migrering PRIO DDM”, Stockholm

Projektledare/Teknisk PL, notesutvecklare och Sharepoint admin för migrering av ”Program PRIO:s” dokumenthantering från Lotus Domino till Microsoft Sharepoint. Uppdraget omfattade att, p g a plattformsbyte, konfigurera en Microsoft Sharepoint standard installation för dokumenthantering. Även en lösning för migrering mellan Domino och Sharepoint av c:a 250 000 dokument, och dess metadata, togs fram. Skarp migrering av dokumenten genomfördes framgångsrikt och dokumenthanteringen kunde utan avbrott fortsätta för användarna i Sharepoint.

 

2012-2013 Förvaltning ”Mina vårdkontakter”, Stockholm

Förvaltningstekniker och Notes/Domino utvecklare vid landstingens informations- och ärendehantering på internet – ”Mina Vårdkontakter”. Systemet är Lotus Domino baserat och hanterar bl a information, provtagning, ärenden och bokningar mellan c:a 5000 mottagningar och över 1 miljon invånare. Uppgiften omfattade kontinuerlig övervakning, förvaltning och drift av systemets Dominoservrar, såväl som ny- och vidareutveckling av funktionalitet.

 

2011 PC-Utbyte KF, Stockholm

Projektledare för utbyte av desktopdatorer inom KF koncernen. Målet var att byta ut c:a 2500 datorer inom KF koncernen på 250 lokationer över hela Sverige. Uppdraget omfattade att planera, bemanna och organisera projektets personal, beställa hårdvara från fabriker, sätta upp processflöden, inventera befintliga programvaror, beställa installation och konfiguration, samordna utbytet med kundens verksamhetsansvariga och tredjepartsleverantörer, organisera onsite tekniker och till sist returhantering av utbytta enheter. Projektet omfattade kontinuerligt ett 20-tal administratörer och tekniker, och blev framgångsrikt i sin målsättning.

 

2008-2012 Försvarsmakten ”PRIO-DDM”, Stockholm

Förvaltning och vidareutveckling av IBM Document Manager för ”Program PRIO” vid FM HKV. Bl a levererades en reverserad HTTP proxy implementerad med Apache för hantering av servercertifikat, java-servlets för export och rapporter avseende dokument i DDM, kopieringsfunktioner för hela pärmar och specialanpassade utbildningar för superanvändare.

 

2006-2007 Försvarsmakten ”PRIO-DDM”, Stockholm

Webutvecklare för anpassning av Document Manager. Projektet omfattade implementation av en ”pilot” för dokumenthantering inom Försvarsmakten. Förutom utveckling omfattade arbetsuppgifterna integrationstest, installationsanvisningar, paketering och driftsättning.

 

2006 Dahl ”Dahl Portalen”, Stockholm

Projektledare och webutvecklare för nyutveckling av VVS-grossisten Dahl’s internetportal.

Portalen implementerades m h a IBM Websphere Portal Server och dess integrerade Web Content Management verktyg.

 

2005-2006 Försvarsmakten ”TFS”, Sverige

Projektledare för Försvarsmaktens Tekniska Förvaltningsstöd.

Projektet omfattade totalt 11 tekniker, utvecklare, utredare och Lotus Dominoadministratörer. Projektets syfte är att säkerställa säkerhet, kvalitet och framtid för Försvarsmaktens Dominoplattform – ”FMG”. Plattformen är bas för e-post, intranet och ett flertal notesapplikationer för c:a 15 000 användare via IP-sec och Notesklient.

 

2004-2005 Citytunneln ”CTP-DHS”, Malmö

Projektledare och operativ systemarkitekt för Citytunnelns ritnings- och dokumenthanteringssystem.

Projektet omfattade avancerad dokument- och ritningshantering genom extrem modifiering av produkten ”Domino Document Manager”. Kärnan i utvecklingen bestod av objektorienterad LotusScript, Javascript och XML distribuerat via webserver. Projektet bestod totalt av 7 utvecklare och 3 administrativa personer och varade i c:a ett år.

 

2003-2004 SGU, Uppsala

Systemutvecklare för ärendehanteringsapplikation vid ”Sveriges Geologiska Undersökning”.

Uppdraget omfattade att implementera omfattande förändringar och tillägg i SGU’s Lotus Notes applikation för avvikelse- och förbättringsärenden. Applikationen fungerade efter genomfört uppdrag i både notesklient och webläsare.

 

2003 Försvarsmakten, Stockholm

Kursledare och lärare för applikationsutveckling med IBM Lotus Workflow.

Genomförde planering, förberedelser och utbildning skräddarsytt för notesutvecklare vid Försvarsmaktens högkvarter.

 

2002-2003 Sida ”Indian” , Stockholm

Systemutvecklare för webbaserat ärende- och dokumenthanteringssystem för Sida.

Systemet baserades på IBM Lotusprodukter som integrerades, vidareutvecklades och anpassades för användning via webläsare. Jag använde LotusScript, Formula, JavaScript, DHTML, WSH/ActiveX och VB Script för lösandet av mina uppgifter.

 

2001-2002 SAS ”FINE”, Stockholm

Projektadministratör, kravanalytiker, programdesigner och kvalitetssäkrare.

JAVA applikation för administration av service och reservdelar för SAS trafikflygplan.
Projektet genomfördes helt enligt RUP metoden.